Yabancı Dil Eğitimi

Dilin, bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle; yabancı dili, bir ders olarak değil hayatın olağan akışı içinde öğretiyoruz. Uluslararası geçerliliği olan sınavların da desteğiyle, kendilerini sadece ana dillerinde değil, farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, yaşam boyu öğrenen insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise kademesi öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini geliştirmeleri amacıyla; prestijli kurumların uyguladığı sınavlarla öğrencilerimizin gelişimlerini takip ediyoruz. “Bir dil bir insan, iki dil iki insan” düsturu ile hareket eden okulumuzda; öğrencilerimize kendi ana dillerini en iyi şekilde öğrenmelerinin ve kullanmalarının yanında ikinci bir dili de en iyi şekilde öğretmenin gayreti içindeyiz. İlkokulda temel kazanımlarını alan öğrencimizi, 5. sınıfa geçtiğinde “yoğunlaştırılmış İngilizce programı” ile destekleyerek yabancı dil ağırlıklı bir eğitim programına tabi tutuyoruz.

© Yenidoğu Okulları. Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma Metni
KAPAT

Ön Kayıt Formu
Yenidoğu Okulları Ön Kayıt Sayfası