EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

EĞİTİM FELSEFESİ

Yenidoğu Eğitim Yaklaşımı Nasıl Özetlenebilir?

Yenidoğu Eğitim Kurumları olarak, eğitim felsefemizi İDEA yaklaşımıyla özetliyoruz. Çıkış noktamız olan kavramlardan, eği­tim sürecinin nihai hedefi olan öğrenici profiline kadar neyi nasıl yapmaya çalıştığımızı, nelere önem verdiğimizi bu yaklaşımla belirlemiş bulunuyoruz.

Dolayısıyla, eğitim-öğretim süreçlerini de bu yaklaşım ek­seninde gerçekleştiriyoruz.

İDEA yaklaşımı ile eğitim süreçlerinin her noktasında bilinçli ve özgün tercihler yapıyoruz. Asıl işimizin “eğitim” olduğunu unutmuyor; bize emanet edilen “küçük can”ların kendi potansiyellerini keşfederek “büyük insan”lara dönüşmesi sürecinde onlara rehberlik ediyoruz.

Her biri muhteşem ve biricik olan çocukların fıtratlarının bozulmaması, merak ve hayretlerinin kaybolmaması; gerçek bir şevk ve ihtiyaçla öğrenen, çalışkan, değerlerini kuşanmış, nezih, aktif ve faydalı, yalnızca kendisiyle yarışan ve başaran insanlar olmaları için el birliğiyle çalışıyoruz.

Yenidoğu eğitimcileri olarak,

İnsanın “bilişsel, duyuşsal, eylemsel yönleri ve düşünsel tutumu” açısından; bir başka ifadeyle “bilgi, değer, davranış/hareket, fikrî tavır” bakımından bölünmez bir bütün olduğu bilinciyle çizdik rotamızı.

Eğitimin doğrudan doğruya insanı şekillendiren bir süreç olması nedeniyle, insanın bu bütünlüğünün eğitim yapılanmasında da hassasiyetle korunması gerektiğine inanıyoruz.

Bu bilinç ve inançla, “İLİM, DEĞER, EYLEM, AÇIK FİKİR” unsurlarını temellerimiz ya da temel çıkış noktalarımız olarak belirledik ve tüm eğitim süreçlerini bu temelleri bütünsel bir şekilde geliştirmek üzere yapılandırıyoruz. Bu kavramlara nasıl anlam verdiğimiz, nasıl yorumladığımız konusunda da şu açıklamaları yapabiliriz:


ÖĞRETİM FELSEFESİ

Öğrencilerimizin “merak”, “düşünme” ve “iletişim” becerilerini geliştirerek; onların öğrenmeyi öğrenen ve potansiyelini keşfeden insanlar olmaları için çalışıyoruz.


BÜTÜNSEL EĞİTİM FELSEFESİ

Bütünsel Eğitim Sistemi (BES); sırasıyla İNSAN, BİLGİ ve TOPLUM’u geliştirmeyi amaçlayan Yenidoğu Eğitim Felsefesi’ni hayata geçirmek için, eğitim süreçlerindeki tüm bileşenlere yönelik modeller oluşturup bu modelleri gerçekleştirecek kurumsal yapılanmalar kuran bir sistemdir.

© Yenidoğu Okulları. Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma Metni
KAPAT

Ön Kayıt Formu
Yenidoğu Okulları Ön Kayıt Sayfası