Montessori Eğitim Felsefesi

Yenidoğu Okulları olarak; çocuklarımıza öğrenmeyi sevdirecek, onları akademik, sosyal ve duygusal olmak üzere her yönden destekleyecek, yüksek kaliteli ve geniş kapsamlı bir eğitim sunmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla 100 yılı aşkın süredir tüm dünyada ilgi görmüş ve başarı göstermiş “Montessori Eğitimi”ni uyguluyoruz.

Montessori Metodu insan ruhuna ve doğasına değer veren, çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel olarak her yönden gelişmesine önem gösteren bir yaklaşımdır. Aynı zamanda Montessori Metodu’nda çocuğun kendi doğal gelişim düzlemine göre ilerleme gösteren, çocuğun kendiliğinden gelişen anlamlı işlerle uğraşmasını desteklemeyi temel alan bir yaklaşım izlenir.

Montessori Eğitimi’nin amacı çocuğun öz saygısını ve kendine olan güvenini geliştirmesine izin vermektir.  Çocuk fıtraten öğrenmeye aç bir varlıktır ve her zaman öğrenmek için fırsatlar kovalar. Bu eğitim çocuklara nasıl öğreneceklerini öğrenme imkânı sunar.

Montessori metodu çocuğun gelişim ve öğrenme sürecini temel olarak üç ayrı başlıkta ele alır, bunlar;

Montessori programı kapsamında amaçlarımız;

  • Çocuklarımızın eğitiminde ailelerle etkili bir ortaklık oluşturmak.
  • Çocuklarımıza, kendilerinin bireysel olarak belirlediği zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve günlük yaşam becerilerinde uzmanlaşması konusunda yol göstermek.
  • Çocukların zaten sahip olduğu ve hayatları boyunca bilginin ve öğrenmenin peşinde koşmalarını sağlayacak güçlü ve sürekli olan merak duygularını beslemek.
  • Çocukların kendi öz güvenlerini geliştirmelerinde yardımcı olmak.
  • Her çocuğumuzun odaklanabilme becerisi geliştirebilmesini desteklemek.
  • Çocuklarımıza içinde yaşadığı toplum için kişisel sorumluluk alma bilinci aşılamak.
  • Çocuklarımızın mutluluk kaynağı, hayal gücü ve merakını ateşlemek.
© Yenidoğu Okulları. Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma Metni
KAPAT

Ön Kayıt Formu
Yenidoğu Okulları Ön Kayıt Sayfası