Hayat Atölyeleri

Hayatla ilişkilendirilmeyen, uygulamadan yoksun bir bilgi aktarımı ve bunun sonucu olan hayat ile eğitim arasındaki bağın kopması eğitimin en büyük sorunlardan birisidir.

Öğrencinin hayatında gerçek bir yer tutmayan ya da nasıl yer tutacağı gösterilmeyen bilgiler, öğrenciyi gerçek anlamda inşa etmekten, donanımlı bir insan haline getirmekten uzak düşmektedir.

Bu farkındalıkla, Hayat Atölyelerini Bütünsel Eğitim Sistemimizin önemli bir bileşeni olarak okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde uygulamada yer veriyoruz.

Dramasal Atölyesi

Kendini ifade etme biçimi olan dramanın; beden dilini kullanmaya, fikren ve bedenen esnek olmaya özendiren yapısına yaslanarak akıcı ve özgüvenle konuşmaya teşvik ediyor, “eleştirel düşünme, ekip çalışmasıyla kolektif bilinç kazanma, problem çözme, zaman kullanımı, hızlı düşünme, çabuk karar alma, kararlarını uygulama” gibi hayati becerilerin gelişiminde dramadan faydalanıyoruz.

Öğrencilerimiz, atölyede bir yandan yemek yapmanın püf noktalarını deneyimlerken, diğer yandan da öz bakım becerilerini destekleyici temel aktiviteleri gerçekleştiriyorlar. Bunları yaparken de hem yemek kültürümüzle, sofra adabımızla hem de en önemlisi “israf, kanaat, şükür” gibi temel kavramlarla daha yakından tanışıyorlar.

Ahşap Atölyesi

Ahşap Tasarım Atölyesi’nde doğal ahşap malzemeleri teknoloji ile birleştirerek problem çözme basamaklarını kullanıp çevresinde gördüğü problemlere akıllı çözümler üretebilen, estetik algısı gelişmiş, özgün ve işlevsel çözümler geliştirebilen kişiler olmaları için temel oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz el göz koordinasyonu kurarak, soyut kavramları görselleştirerek, geometrik şekillerle örüntü kurarak, kendi emekleriyle özgün tasarımlar yaparak atölyede çalıştıklarında üretmenin hazzına varıyorlar.

© Yenidoğu Okulları. Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma Metni
KAPAT

Ön Kayıt Formu
Yenidoğu Okulları Ön Kayıt Sayfası