PDR

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerimiz

Her çocuk ve genç, soyut ve somut yanlarıyla bütüncül bir açıdan değerlendirilmesi gereken seçkin bir varlıktır; tek başına küçük bir dünyadır; keşfedilip anlaşılmayı bekleyen bir “mikrokozmos”tur.

Okullarımıza emanet edilen öğrencilerimizin taşıdığı bu büyük anlam ve değer, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) birimimizin bakış açısını inşa eden temel unsurdur. PDR birimimizle, öğrencimize bu bilinçle yaklaşıyor, tüm eğitim ortam ve atmosferimizin “sevgi, saygı, anlayış ve iletişim” ekseninde şekillenmesi için merkezî bir rol üstleniyoruz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) birimimizin temel yaklaşım ve işleyişi üç başlık altında yer alır:

  • Tema bazlı danışmanlık sistemimiz
  • Hayat becerilerini merkeze alan bakış açımız
  • Gelişim odaklılık

Tema Bazlı Psikolojik Danışmanlık Sistemimiz

Öğrencilerimizin, eğitim hayatı kadar, gelecek yaşantılarını da etkileyecek bilgi ve becerileri kazanmaları için, her bir kademe ve yaş grubuna özel geliştirdiğimiz tema bazlı bir psikolojik danışmanlık sistemi uyguluyoruz. Bu sistem sayesinde, dünyadaki örnekleri

inceleyerek her yıl güncelliyor olduğumuz 6 tema başlığı altında öğrencilerimizi ihtiyaç duydukları akademik beceriler, kariyer gelişimi, kişisel ve sosyal gelişim gibi alanlarda destekliyor ve rehberlik hizmeti almalarını sağlıyoruz.

Uyum

Öğrencilerimizin okula ve hayata uyum sağlama ve yeniliklerin getirdiği zorluklara baş etme becerilerini geliştiren rehberlik temasıdır.

Ben

Bu temada öğrencilerimizin öz disiplin, öz yeterlilik, özgüven, özsaygı, öz tasarım, öz imaj gibi gelişim alanlarının yanında benlik algısı ve karakter gelişimi de desteklenir.

İletişim

İletişim becerilerinin gelişimine odaklanarak, öğrencilerimizin sağlıklı sosyal ilişkiler kuran bireyler olmalarını hedefleyen rehberlik temasıdır.

Sorumluyum

Bu tema ile öğrencilerimizin bugün, yarın ve ebediyet için taşıdığı yükün farkına varan, sorumluluk sahibi bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Barış

Öğrencilerimizin, kendi duygularını, düşüncelerini, güçlü-zayıf yönlerini ve çevresini daha barışçıl bir bakış açısıyla değerlendirmesine yardımcı olmayı hedefleyen rehberlik temasıdır.

Keşif

Hayat bir değişim ve yenilenme sürecidir. Merak ve keşfetme duygusu öğrenmenin ve gelişmenin temel gereksinimlerdendir. Bu bağlamda öğrencilerimizin kendilerini ve çevrelerini keşfetme arzusunu sürekli ve etkin kılmaları hedeflenmektedir.

© Yenidoğu Okulları. Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma Metni
KAPAT

Ön Kayıt Formu
Yenidoğu Okulları Ön Kayıt Sayfası