Proje ve Yarışmalar

Projenin Öğrenci Üzerindeki Etkileri

Proje çalışmaları; öğrencilerimizin kendine olan güvenini geliştirmesi, soyut kavramlardan somut çıktılar elde edebilmesi ve bir takım olarak çalışma kültürünün olgunlaşması için önemli bir faktördür. Araştırmacı ruhlu, soran ve sorgulayan, çalışan, düşünen, üreten, paylaşan ve proje süreçlerini yönetebilen bir çalışma sistematiği ile öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına katılımlarını destekliyor ve onları teşvik ediyoruz.

Psikolojik Etkiler: Proje, öğrencinin kendine olan güvenini geliştirmesinde ve ileriye dönük bakış açısını genişletmesinde yardımcı olur.

Sosyolojik Etkiler: Öğrenciler bir arada çalışarak paylaşımcılık, takım ruhu ve yardımlaşma konularında beceri kazanır.

Bireysel Etkiler: Öğrenciler; araştırma yapma, üretme, bilimsel proje yapma ve proje aşamasından sonuca varma gibi konularda eğitilmiş olurlar. Rapor yazma ve sunum yapma becerileri kazanırlar. Proje yarışmalarında derece alan öğrenciler bilimsel yarışma sertifikası, çeşitli hediyeler ve yurtiçi/yurtdışı üniversitelerde burslu okuma imkanı elde ederler.

© Yenidoğu Okulları. Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma Metni
KAPAT

Ön Kayıt Formu
Yenidoğu Okulları Ön Kayıt Sayfası