Ana Dil Eğitimi

Dil; insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli unsurdur. Dil; aynı zamanda nesiller arası kültürel mirası, tarihi değerleri aktarır. Bir insanın kelime haznesi ne kadar fazla olursa düşüncelerini ifade etme, olayları yorumlama gücü gelişir. Yenidoğu Okullarında ana dil eğitimi ana sınıfından başlamak üzere, lise sonuna kadar eğitimimizin en önemli parçasıdır. 

Drama çalışmaları, masal, hikâye, kompozisyon gibi kütüphane merkezli okumalar ve kitap kültürüne yönelik özel çalışmalar ile çocuklarımızı ana dil eğitimi yönünden destekliyor ve kendini en doğru şekilde ifade edebilecek nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz.

© Yenidoğu Okulları. Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma Metni
KAPAT

Ön Kayıt Formu
Yenidoğu Okulları Ön Kayıt Sayfası