LGS & YKS Hazırlık

Yenidoğu Okullarında ulusal sınavlara hazırlık süreçleri Sınav Koordinatörlüğü tarafından planlanır ve sürecin tüm uygulama basamakları titizlikle takip edilir.

LGS Hazırlık Programının Temel Özellikleri

Yenidoğu Okulları, bir yandan öğrencilerine çağın gerektirdiği donanım ve değerleri kazandırırken bir yandan da sınav hazırlık programıyla öğrencilerini LGS’ye hazırlar.

İşte bu motivasyona sahip programın temel dinamikleri şunlardır:

1- HAFTA İÇİ DERS PROGRAMI

Yenidoğu’da LGS çalışmaları 7. sınıfın ikinci dönemi itibari ile başlar. Öncelikle 7. sınıf konuları tamamlanır ve peşinden LGS konuları işlenmeye başlanır. 8. sınıfta ise ders programları tamamıyla LGS çalışmalarına ayrılır.

2- ETÜTLER, GRUP ÇALIŞMALARI VE BİREYSEL ÇALIŞMALAR

Hafta içi akşamları “Soru Çözüm Saatleri”nde öğretmenler, öğrencileriyle birebir ve grup çalışmaları ayrıca düzenli etüt ve sınıf çalışmaları yaparlar. Bu çalışmaların tamamlanmasından hemen sonra başlayan “Kütüphane Saati”nde ise öğrencilere kendi başlarına çalışabilecekleri bir ortam sunulur.

3- ÇALIŞMA PROGRAMLARI

Rehber öğretmen nezaretinde hazırlanan “Öğrenci Çalışma Programları”, bireysel ders planı oluşturma ve belirlenen soru çözme hedeflerine ulaştırma özelliklerini bir araya getiren dinamik bir çalışma programı niteliğindedir.

4- YETKİN KAYNAKLAR

Yenidoğu Okullarında, Yenidoğu tarafından MEB müfredatına uygun şekilde tasarlanan ve yazılan “Modüller” okutulur. “Çalışma kitapları” ise yine Yenidoğu tarafından hazırlanan ve birçok farklı soru türünü içinde barındıran bir destek kaynağıdır.

5- HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

Cumartesi günleri 6 derslik bir LGS programı uygulanır. Böylece öğrencilerin hazırlık sürecini kesintisiz bir şekilde devam ettirmeleri ve vakitlerini verimli değerlendirmeleri sağlanır.

6- ONLİNE DERSLER

Yenidoğu online eğitim tecrübesiyle oluşturulan “Online Eğitim Platformu”, LGS hazırlık sürecinin önemli bir bileşenidir. Sınav hazırlık çalışmalarının bir bölümü ve gerektiğinde ise tamamı online platformda yapılır. Online eğitim süreçlerine dinamizm katmak için dört basamaklı bir yapı oluşturulmuştur.

7- YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KAMPLAR

Bikamp (Bireysel Kamp Programı): Okul döneminde önceleri ayda bir, ilerleyen aylarda 2-3 haftada bir, mayıs ayından itibaren ise her hafta çarşamba günleri yapılır. Okul Kampları: 7. sınıf öğrencileri için ilki birinci dönemin son haftası, ikincisi 2. dönemin sonunda uygulanır. 8. sınıf okul kampları ise öğretim yılı başında, ara tatillerde ve yarıyıl tatilinde uygulanmaya devam eder. Son ve en uzun kamp mayıs ayında yapılır.

8- ETKİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yenidoğu’da deneme sınavları 5. sınıftan itibaren uygulanmaya başlar. 5. sınıfta en az 4 deneme sınavı uygulanır. 6. sınıfta ise bu sayı en az 5’tir. 7. sınıfta deneme sınavlarının sayısı 10’a çıkarken, 8. sınıfta bu sayı 50’yi aşar. Bu sınavların bir kısmı online olarak yapılır.

9- ÇÖZÜM ODAKLI REHBERLİK

Sınava hazırlık çalışmalarını yürüten rehber öğretmen, öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal durumu ile ilgili takipleri yapmaya, elde edilen ve kayıt altına alınan verileri öğrenci ve gerektiğinde veliler ile yüz yüze görüşerek değerlendirmeye odaklanır. Rehber öğretmen, düzenli olarak öğrenci, veli ve koç görüşmeleri yaparak sürecin sağlıklı işlemesine katkı sağlar.

10- KOÇLUK SİSTEMİ

Yenidoğu’da sınava hazırlanan her öğrencinin bir koçu vardır. Öğrenci koçu, öğrencisiyle her hafta düzenli olarak görüşür, onu destekler ve ona yol gösterir. Koç, sürekli öğrenci velisiyle ve okul yönetimiyle iletişim hâlindedir.

© Yenidoğu Okulları. Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma Metni
KAPAT

Ön Kayıt Formu
Yenidoğu Okulları Ön Kayıt Sayfası