Çocuklar İçin Felsefe

Felsefe, zihnin derinliğine yolculuk, dipsiz kuyularda kendini bulma mücadelesi. Hikmet anlamında, “kendi”nin gerçek anlamını keşif yolculuğu ve aklı kalple buluşturarak onu sabırla eğitme işi. Felsefe eğitim programlarımızda bir yandan sorgulayıcı düşünme, eleştirel düşünme yarenlik ediyor bize, bir yandan da özgün düşünme ile derin düşünme. Öğrencilerimiz anlamlı bir şekilde sorgulayan, “tahkik” ehli bir tavır geliştirirken, algoritmik, düzenli, sabırlı düşünmeyi de öğreniyor, kainattaki ve zihnimizdeki düzeni keşfedip uyguluyorlar. Bunları yaparken, bir yandan da akleden bir kalp (gönül) sahibi olmak için “gelenek”ten besleniyorlar.

Bütün bu çabalar sonunda “İlim ‘ilim’ bilmektir / İlim kendin bilmektir” diyen Yunus gibi, aklını doğru kullanan ve kendini bilen nesiller yetiştirmek temel hedefimiz. Bunun için de Yenidoğu olarak ÇİF ve GİF derslerimizle öncelikle doğru soru sormanın ve doğru cevapları bulmanın peşindeyiz...

© Yenidoğu Okulları. Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma Metni
KAPAT

Ön Kayıt Formu
Yenidoğu Okulları Ön Kayıt Sayfası