Özgün Ders Yayınları

Tüm içerikleri kurumumuz uzmanları tarafından Milli Eğitim müktesabatına uygun olarak geliştirilen, yaklaşık 5 haftalık ders sürecini karşılayacak şekilde hazırlanan içeriklerimiz görselliği ve metin zenginliği ile öne çıkıyor. Bu içeriklerle öğrencilerimizin ilgisini canlı tutarak onlara pek çok alanda okuma, uygulama, düşünme ve araştırma imkânı sunuyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla öğrencilerimizin gelişim aşamaları konusunda dikkat edilecek hususları tespit ediyor, her seviyenin gerektirdiği dil konusunda çalışmalar yapıyoruz. Didaktizmden olabildiğince uzak, öğreticiliği yüksek, merak uyandırıcı, üretken-eleştirel ve derin düşünmeye teşvik edici, disiplinler arası bağların olabildiğince açık ve zengin bir şekilde kurulduğu özgün içerikler hazırlıyoruz.

Hazırlanan ders materyallerini kullanan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte belli periyotlarla çalıştaylar yapıyor, edindiğimiz görüşlerle modüllerimizi gözden geçirerek sürekli güncelliyor ve geliştiriyoruz.

© Yenidoğu Okulları. Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma Metni
KAPAT

Ön Kayıt Formu
Yenidoğu Okulları Ön Kayıt Sayfası