We Learn New Words with Etymology Projesi

''We Learn New Words with Etymology'' Projemiz Hakkında

Özel Yenidoğu Anadolu Lisesi olarak e Twinning proje çalışmalarına başarılı bir şekilde devam etmekteyiz. Geçtiğimiz sene iki projemiz Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirildi. Bu sene Okul Yöneticimiz Deniz Türk danışmanlığında ‘’ We Learn New Words with Etymology’’ isimli projemize devam etmekteyiz. İtalyan Proje Ortağımız ile devam ettirdiğimiz projemiz Ulusal Destek Servisi tarafından onaylandı.

Projemizde öğrenciler etimoloji üzerine çalışıp kelimelerin farklı dillere geçişlerini inceleyeceklerdir. Projenin amacı, öğrencilerin kelime bilgilerini zenginleştirmek, öğrendikleri yeni kelimeleri kullanabilmeleri ve bu kelimeleri oluşturdukları metin ve görsellere aktarabilmeleridir.

Aylık olarak planlanan proje adımlarına göre proje çalışmaları iletişim halinde yürütülecektir.

Projemizle ilgili detaylara ulaşmak için tıklayınız.


About Our e Twinning Project

As Private Yenidogu Anatolian High School, we continue to work on e-Twinning projects successfully. Last year, two of our projects were awarded with the National Quality Label. This year, we continue our project named “We Learn New Words with Etymology” under the supervision of our School Administrator Deniz Türk.

Our project, which we continued with our Italian Project Partner, was approved by the National Support Service. In our project, students will work on etymology and examine the transition of words into different languages. The aim of the project is to enrich the vocabulary of the students, to be able to use the new words they have learned and to transfer these words to the texts and visuals they have created. Project studies will be carried out in communication according to the project steps planned on a monthly basis.

Click for details about our project.

© Yenidoğu Okulları. Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma Metni
KAPAT

Ön Kayıt Formu
Yenidoğu Okulları Ön Kayıt Sayfası