yenidoğu okulları> eğitim> eğitim felsefesi> yenidoğu öğretim felsefesi

YENİDOĞU ÖĞRETİM FELSEFESİ

Öğrencilerimizin “merak”, “düşünme” ve “iletişim” becerilerini geliştirerek; onların öğrenmeyi öğrenen ve potansiyelini keşfeden insanlar olmaları için çalışıyoruz.