yenidoğu okulları> eğitim> eğitim felsefesi> yabancı dil eğitimi

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Dilin, bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle; yabancı dili, bir ders olarak değil hayatın olağan akışı içinde öğretiyoruz. Uluslararası geçerliliği olan sınavların da desteğiyle, kendilerini sadece ana dillerinde değil, farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, yaşam boyu öğrenen insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

“Bir dil bir insan, iki dil iki insan” düsturu ile hareket eden okulumuzda; öğrencilerimize kendi ana dillerini en iyi şekilde öğrenmelerinin, kullanmalarının yanında ikinci bir dili de en iyi şekilde öğretmenin gayreti içindeyiz. Yenidoğu’da, ilkokulda temel kazanımlarını alan öğrencimizi, 5. sınıfa geçtiğinde “yoğunlaştırılmış İngilizce programı” şeklinde yabancı dil ağırlıklı bir eğitim programına tabi tutuyoruz.

“Pratikte kullanılmayan bilgi yok olmaya mahkumdur.” bilinciyle, alanında uzman İngilizce öğretmenlerimizle yabancı dilin inceliklerini öğrenen öğrencilerimiz, yabancı öğretmenlerimiz ile pratiklerini geliştiriyorlar.