yenidoğu okulları> kurumsal> vizyon misyon

VİZYON MİSYON

 

DEĞERLERİMİZ

1-Milli Şuur

Kaba ve bağnaz bir milliyet/ırk saplantısına değil, ortak geçmişi ve idealleri benimseyen bir millet anlayışına sahip olma.

2-Maneviyat

İnsanı değerli kılanın taşıdığı ruh olduğu bilinciyle, hayatı maneviyatla anlamlı kılma.

3-Ahlak

Hayat boyu doğru ve yanlışı ayırt etmede yaratılış gayesini esas alma.

4-Sorgulayıcı Düşünme

Peşin hüküm ve ön kabullerden uzak durma, “suret-i hak”tan görüneni de Kur’an ve Sünnet ışığında sorgulayarak sentez yapma.

5-Aile

İnsan hayatındaki ilk eğitim kurumu olan ailenin eğitime, eğitimin de aileye katkısına önem verme.

6-Değer Üretimi

Mevcut olanla yetinen ve sadece hazır olanı tüketen değil, yeni değerler üreten olma gayesini taşıma.

7-Çalışkanlık

Zorluklarla baş etmeyi bilme, engellerden yılmama ve hatalardan ders alarak azim ve kararlılıkla yoluna devam edebilme.

8-Gerçekçilik

Olması gerekenle var olanın ayrımına varabilme, ideolojik güdüme girmeden mantık yürüterek gerçekleri okuyabilme.

9-Kültür

Paydaşlarını kuşatan bir iklim oluşturarak, geleneklere sahip bir kültür oluşturma.