yenidoğu okulları> veli bilgilendirme

VELİ BİLGİLENDİRME

Yenidoğu olarak; eğitim-öğretim faaliyetlerinde okul-veli-öğretmen-rehberlik iletişiminin güçlü olması gerektiğinin farkındayız. Veli ile olan iletişim çalışmalarının verimli olabilmesi için ön hazırlık çalışmalarının gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, verimli bir görüşme ve çalışma ortamının gerçekleşmesi için; belirlenen zaman aralıklarında, randevulu çalışma prensibine uygun olarak velilerimizle iş birliği ve iletişime yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Okullarımızda, “Kurumsal İletişim ve Tanıtım Uzmanlarımız” velilerimizle olan çalışma ve iletişim faaliyetleri için görev yaparak tüm süreçlerle ilgili velilerimizin sağlıklı bilgi almalarını sağlar. Bu birimimizde görev yapan ve gerekli eğitim ve donanıma sahip olan uzmanlarımız, aynı zamanda okulumuzun temsilcisidir ve kurumsal kültürümüzü en doğru şekilde yansıtmayı amaçlar.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Uzmanlarımızın Üstlendiği Başlıca Sorumluluklar:

Velilerimizin okulla ilgili beklentilerini, önerilerini dinleyip çözüme kavuşturma ve kurumu geliştirme konusunda etkin rol oynar. Bununla ilgili gerekli anket, görüşme vb. çalışmaları yapıp gelen geri bildirimleri takip ederek, ilgili birimlerle eş güdüm içerisinde çalışır.

Velilerimize yönelik; okulumuz tarafından yapılacak organizasyon çalışmalarına, okul aile birliği faaliyetlerine katkıda bulunur.

Velilerimizin akademik birimlerle, öğretmenlerle periyodik, düzenli görüşmeler yapmasına destek olur ve bunların koordinasyonunu gerçekleştirir.

Uzmanlarımız; ayrıca, kayıt süreçlerimizde velilerimize Yenidoğu ile ilgili bilgiler vererek, kayıt işlemlerini sonuçlandırmak için gereken tüm süreçlerde velilerimize yardımcı olur. Veli-okul arasındaki iletişim taleplerinde çift yönlü olarak “randevu planlama” işlemlerini gerçekleştirerek değerli velilerimizin en iyi hizmeti almalarının gayreti içerisinde olurlar.