yenidoğu okulları> eğitim> akademik birimler> ortaokul

ORTAOKUL

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Okulumuzda ortaokul akademik çalışmaları haftada 44 ders saati üzerinden planlanıp yürütülür. Eğitim süreci tam gün esaslı olup sabah 08.50 itibariyle eğitim başlar ve akşam 16.20 itibariyle tamamlanmış olur. Öğrencilerimiz, yazılı sınavları öncesinde öğretmenlerinin belirlediği konularda etüt yapılarak, ihtiyaçları doğrultusunda desteklenir. Ortaokul akademik uygulamalarında üzerinde durulan en önemli süreçlerden biri de öğrencilerimize olumlu davranış kazandırma odaklı disiplin anlayışımızdır. Öğrencilerimizin okula zamanında gelmesi, sağlık koşulları gibi çok önemli durumlar hariç devamsızlık yapmaması, kılık-kıyafet kurallarına uyması, okula cep telefonu getirilmemesi vb. uygulamalar akademik eğitim süreçlerimizde üzerinde önemle durduğumuz konulardandır. Akademik eğitimimizin yürütülmesindeki en temel amaçlarımızdan biri de milli ve manevi değerlerimizi içselleştirmiş; bunu davranış haline getirmiş, toplumcu hedefleri benimsemiş bir insan tipi ortaya koymak, velilerimizi de bu sürecin destekleyicileri yaparak süreci birlikte yönetmektir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Okulumuzda yabancı dil eğitimine verdiğimiz önem 5. sınıf düzeyinde yabancı dil ağırlıklı eğitim ile somutlaşmaktadır. Haftada 15 ders saati ile Türk ve yabancı öğretmenler tarafından okuma-yazma-konuşma etkinlikleri şeklinde yapılmakta çeşitli İngilizce faaliyetleriyle İngilizce pratiğinin gelişmesini destekleyen bir yabancı dil eğitimi sunulmaktadır. Ayrıca 6. ve 7. sınıflarımızda haftada 2 ders saati temel düzeyde Arapça eğitimi verilmektedir.

LGS ÇALIŞMALARIMIZ

Öğrencilerimizin lisede başarılı olabilmesi; ilkokuldan başlayıp, ortaokul ile devam eden süreçte almış oldukları temel eğitimlerin gücü ile doğru orantılıdır. Yenidoğu Okullarında gerçekleştirilen eğitim uygulamaları; temel prensip olarak öğrencilerimizi hayatta başarılı kılmayı amaçlamaktadır. Ortaokul 5. Sınıfında “yoğunlaştırılmış İngilizce programı” ile başlayan  ve 6 ve 7. sınıfta devam eden kur sistemi çalışmaları, temel derslere yönelik olarak düzenli devam eden çalışmalar, mantık muhakeme yorum gücünü geliştirici okuma çalışmaları, kütüphane etkinlikleri şeklinde çalışmalar düzenli devam etmektedir.

8.sınıfa geçen öğrencilerimiz; almış oldukları eğitim düzeyi ile sınav mantığını kavramış, yıl içerisinde düzenli yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları ile belirli kazanımları elde etmiş öğrenci durumundadır. Öğrencilerimizin kazanımlarını güçlü kılmak ve sınava en iyi şekilde hazır olmalarını sağlamak amacıyla; Eylül ayında, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce “Kamp Programı” ile başlayan LGS hazırlık sürecimiz, yıl içerisinde de düzenli devam eder. Sınavda öğrencilerimizin karşısına çıkacak olan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri kapsamındaki çalışmalar, okul saatlerinin dışında da hafta içi 2 gün, hafta sonu Cumartesi, yaz ve yarıyıl dönemi kamp programları, sınav öncesinde yoğunlaştırılmış kamp programları ile sürdürülür.

Derslerde ve etütlerde MEB kazanımlarına, yenilenen LGS müfredatına uygun olarak hazırlanan akıllı tahta sunumları; alanında uzman öğretmenlerce konu anlatımları ve sürekli soru çözümleri, test uygulamaları ile desteklenir. Bu çalışmalarda LGS‘de karşılaşılacak konu ve kazanımlar daha önceki sınavlarda çıkmış soruların çözümleriyle zenginleştirilir.

Okulun açıldığı süreçten itibaren ayda iki kez, nisan ayı sonrasında ise haftada bir kez düzenli uygulanan deneme sınavlarına ilaveten;  her cuma uygulanan Konu Tarama Testleri(KTT) ile öğrencilerin haftalık kazanımları sürekli değerlendirilir. Rehber öğretmen ve sınıf danışman öğretmenleri tarafından planlanan QR kodlu BİÇAP (Bireysel Çalışma Planı) sistemi ile öğrencilere, deneme analizlerine göre “bireysel ve grup çalışmaları” düzenlenir, ek çalışmalar yapılır.

 Sınav süreçlerinin öğrencilerimizde kaygılar oluşturmaması, öğrencilerimizin psikolojik anlamda rahat olmaları, motivasyonların yüksek olması hususunda; PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) servisimiz tarafından düzenli çalışma ve takipler yapılmakta, destekleyici faaliyetler düzenlenir.  “Sınav Sürecini Yönetme ve Motivasyon Seminerleri” ile öğrencilere, verimli ders çalışma yöntemleri, test çözme teknikleri, sınav öncesi yapılacak hazırlıklar ve sınav sırasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında paylaşım ve gerekli yönlendirmeler yapılır.

Hiçbir sınav çocuğumuzdan daha kıymetli değildir. Bu çerçevede; velilerimize yönelik olarak seminerler düzenlenmekte, sınav süreci yaşayan öğrencilerimizin sağlıklı gelişimleri adına yönlendirici “veli atölyesi” çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  Mutlu, güzel günler adına tüm çocuklarımıza başarılar dileriz.

SINIF DANIŞMANLIĞI UYGULAMAMIZ

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, iletişimin güçlenmesi ve süreci destekleyen araçların çeşitliliğinin artması, küçük yaşta büyük bilgelerin yaşamımıza yön vermeye başlaması çoğu zaman anne ve babaların aile içindeki rehberlik etme rolünü giderek azaltmaktadır. Dolayısıyla çocuğun rehberlik noktasında öğretmeni tarafından desteklenmesi gereği bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle her sınıfımızın bir danışman öğretmeni bulunması öğrencimizle ve velimizle iletişim kurması, öğrencinin akademik sosyal gelişimini yönlendirmesi anlayışı danışman öğretmenlik sistemini elzem hale getirmiş eğitim uygulamalarımızın mayasını oluşturmuştur. Okulumuzda danışman öğretmenimiz telefon görüşmeleri, yüz yüze görüşme, randevulu veli görüşme sistemi, veli toplantıları gibi etkinliklerle öğrencimizin yönlendirilmesini ve velilerimizin eğitim süreçlerine daha fazla dâhil olmasını; velinin çocuğunun eğitiminde daha aktif bir rol almasını sağlamaktadır.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Yenidoğu Okulları; veli – öğrenci – öğretmen sacayağını en etkin ve nitelikli biçimde uygulamayı prensip etmiş bir kurumdur. Başta ödevlerin paylaşımı olmak üzere, deneme sınavları ve okul içi etkinliklerin velilerimizle paylaşımı web sitesi üzerinden gerçekleşir. Aynı zamanda akıllı telefonlardan da pratik olarak giriş yapılan bilgilendirme sistemimizden velilerimiz öğrencimizle ilgili gelişmelere hızlı bir şekilde ulaşabilir.

SPORTİF-SANATSAL ETKİNLİKLER

Okulumuzda görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik dersleri, öğrencinin herhangi bir dalda uzmanlaşmasını hedefleyerek yapılır. Öğrencilerimiz çeşitli ilgi ve yetenek testlerine tabi tutularak branşlara yönlendirilir ve sportif sanatsal gelişimi desteklenir. Böylece bir öğrenci okulumuzdan mezun olmadan bir  enstrümanı çalma, bir spor ve sanatı profesyonelce icra etme yeteneği kazanmış olur.