yenidoğu okulları> veli bilgilendirme> ölçme - değerlendirme

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

Ölçemediğimiz hiçbir şeyi değerlendiremeyiz. Bir eğitimcinin başarısı; vermek istediği bilgi, beceri, tavır ve davranışın karşıdaki tarafından ne kadar algılandığı ile doğru orantılıdır. Önemli olan; karşıdaki insanın neyi, nasıl anladığını, algıladığını tespit edip gerekli tedbirleri almak ve ilave planlamaları, çalışmaları yapmaktır.

Yenidoğu olarak; “sınav merkezli” değil, hayata hazırlayıcı şekilde “öğrenci odaklı” bir eğitim yürütüyoruz. İlkokulda; mantık, muhakeme, yorum gücünü geliştirme, kitap okuma kültürü şeklinde düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar planlıyor ve uyguluyoruz. İlkokul değerlendirmelerinde; öğrencinin performansını, gözlem çalışmalarını ve ortaya koyduğu ürünleri dikkate alıyoruz.

Ortaokul ve liselerimizde; akademik takvimde belirtilen sınav takvimine uygun olarak sınav uygulamaları, sınav öncesi ön sınavlar, konu taramaları, genel deneme sınavları şeklinde değerlendirmeler yapıyoruz.

Akademik değerlendirmelerde temel ilkemiz ise; öğrencilerimizi birbirleri ile yarıştırmak değil, kendisi ile yarıştırmaktır. “Kişinin en büyük rakibi yine kendisidir.” düşüncesiyle hareket ediyoruz. Klasik ölçme değerlendirme yöntemlerinin yanında konuya ve şartlara özel güncel yöntemlerle en doğru veriyi toplamaya çalışıyoruz.