yenidoğu okulları> eğitim> okul kültürü

OKUL KÜLTÜRÜ

Eğitim süreçlerinin etkinliğinin artırılması adına; yapılandırılmış süreçler kadar yapılandırılmamış süreçlerin de önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçten hareketle; insanlara bakış açımızın, ahlaki duruşu önceleyen okul ikliminin ve disiplinimizin öğrencimize katacağı kazanımları önemsiyoruz.

 

İNSAN ODAKLI BİR KÜLTÜR

“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” der Şeyh Edebali.

Çağın bize yüklediği tüm arzu, hırs ve yapay hedeflere inat, aslolanın insan olduğunu öğretecek ve unutturmayacak bir kültür hedefliyoruz. Bu anlayışla gerek kurumsal yapılanmamızı gerek iletişim süreçlerimizi, başta geleneğimiz olmak üzere günümüzün ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak şekillendiriyoruz.

Kurum içindeki ve dışındaki tüm paydaşların (idareci, öğretmen, öğrenci, personel ve veli) önce insan olduğu gerçeğini sürekli canlı tutarak çocuklarımızın gelecekteki kültürlerinin tohumunu atıyoruz.

 

AHLAK TEMELLİ BİR KÜLTÜR

 Ahlak eğitimi, varlıklar âlemi içerisinde seçkin bir konumda bulunan insanın güzel hasletlerinin ortaya çıkarılma sürecidir. Yenidoğu Okullarında, formal bir ahlak eğitiminin şekilsellikten öteye gitmeyeceğini düşünüyoruz. Hayatın her a(la)nına nüfuz edebilmiş bir ahlak anlayışının, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çok daha anlamlı olduğuna inanıyoruz.

Bu süreçte hak ve sorumluluklar eksenli bir kültür için çalışıyoruz. Rol model öğretmenlerin öncülüğünde, kurumla etkileşim içinde olan herkesin, karşısındakinin haklarını bilme sorumluluğuyla hareket ettiği bir yaşam alanı kurguluyor ve tüm paydaşlarımızın çabasını/katkısını önemsiyoruz.

Öğrencilerimizin, akran etkileşiminin öneminden yola çıkarak, birbirlerini geliştirmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmelerini değerli buluyoruz.

 

DİSİPLİNLİ BİR KÜLTÜR

 Tüm iyi niyetlerin ve samimi çabaların yanında, sonuca ulaşmanın en önemli bileşeninin disiplinli bir süreç yönetmek olduğuna inanıyoruz. Kendini yönetebilme misyonu için var olan bir insanın en önemli enstrümanının “disiplin” olacağını biliyoruz. Bu çerçevede; kurumsal anlayışımızı, görev ve sorumluluklarda şeffaflık üzerine oturtuyoruz. Çocuklarımıza bu beceriyi kazandırmak adına kullandığımız dile özen gösteriyoruz. Önleyici rehberlik çalışmaları başta olmak üzere tüm davranış değerlendirme kriterlerimizi paydaşlarımızla paylaşıyor, onların destek ve katkılarını önemsiyoruz.

Akademik çalışmalarda bir disiplin oluşturma adına, ödevleri özellikle önemsiyoruz. Çocuklarımıza, sonuçtan çok sürecin önemini göstermek adına, özenle planlanmış ev ödevleri veriyoruz. Ödevleri için çalışırken öğrendiklerinin sonuçta ortaya çıkan üründen çok daha değerli olduğunu her fırsatta vurguluyor ve sorumluluk duygularının gelişmesine destek oluyoruz.