yenidoğu okulları> eğitim> akademik birimler> lise

LİSE

YENİDOĞU OKULLARI LİSE EĞİTİMİ

Lise yılları, karakter gelişiminin en önemli dönemlerindendir. Bir yandan ergenlğin verdiği baş döndürücü benliğin keşfi diğer yandan kendini bulma ve bir kimlik sahibi olma yolundaki zorlu arayış yolculuğu. İşte bu noktada Yenidoğu Okulları bir idealin ve iradenin yansıması olarak bu dönem gençliğinin şu özelliklere sahip olmasının gayesini ve derdini taşır:

Çağın gereklerini öz değer yargılarıyla harmanlayarak yaşadığı dünyaya katkı sağlamak adına önce kendini yönetebilen, sonra mensubu olduğu topluma örnek olup ona yön verebilen; karşılaştığı sorunları çözme becerisi ve iradesi gösteren “ehil- emin” ve misyon sahibi,

Toplumun genelini gözetip potansiyelini yüksek standartlarda tutarak; yaşadığı topluma ve insanlığa azami fayda sağlayacak bir vizyon sahibi,

Tüketim yarışının alabildiğine arttığı modern dünyada; sınırsız beklentilerin, hırsların, kimi zaman bir ego yarışına ve bir tabuya dönüşen projelerin savurduğu tertemiz yürekleri; etkin ve yetkin bir duruşla kuşatan, gölge olan bir bilinçle sorumluluk sahibi,

Hayatının tüm safhalarında düşünebilen, nesne değil özne olan ve doğru iletişim kurabilen bir gençlik için;

 • Bilinçli bir şekilde beslenen,
 • Öğrenmeyi öğrenen,
 • Potansiyelini keşfedip ortaya koyan
 • İnsan olmalarını sağlayacak bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmayı ilke edinen Yenidoğu Okulları emin ve sağlam adımlarla yeni neslin inşasında özgün bakış açısı ve müfredatıyla kararlı yolculuğuna devam etmektedir.

 

AKADEMİK

Yenidoğu Okulları Anadolu Lisesinde akademik çalışmaları haftada 44 ders saati üzerinden planlanıp yürütülmektedir. Eğitim süreci tam gün olup sabah 08.50 başlar ve akşam 16.20 itibariyle nihayete erer.

İyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak için;

Öğrencilerin vakte riayet etmelerini

Kılık kıyafet kurallarına uygun giyinmelerini

Cep telefonlarını sınıf dolaplarına bırakmalarını

öğrenci hak ve sorumlulukları çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak için yapıcı ve çözüme dönük etkinlikler ve çalışmalar planlamaktayız.

 

9, 10 VE 11. SINIFLARDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Haftada 44 saat üzerinden akademik süreçler yönetilir.

Çoktan seçmeli öğretim modelinden uzak, tamamen anlamaya ve hayatla ilişkilendirmeye odaklı, dersin ve konunun yapısına göre gezi ve gözlem süreçleri aktif olarak kullanılmaktadır. Bütün derslerde kendini keşfetmeye ve hayatı tanımaya yönelik içerik ve uygulamalarla desteklenerek öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Ders ve konunun içeriğine göre fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları bilimsel bir zihinsel şemanın oluşması adına aktif olarak kullanılmaktadır.

Bütün derslerde pekiştirmeyi ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmek için ödevler verilir. Ödevler, portal üzerinden hem öğrenci hem de velinin takip edebileceği şekilde sisteme eklenir. Bir hafta içinde hangi dersten hangi gün ödevin verileceği ile ödevin kontrol edileceği gün veliye ve öğrenciye duyurulur.

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yenidoğu olarak, iyi bir yabancı dil eğitiminin anadil eğitiminden geçtiğine inanıyoruz. Onun için 9. Sınıftan itibaren çok yönlü Türkçe öğretimi yapmaktayız. İyi bir Türkçe öğretimi yapılırken iki yabancı dil öğretimini de vermekteyiz. Birinci yabancı dilimiz “İngilizce” dir. Türk ve yabancı öğretmenler tarafından okuma, yazma ve konuşma etkinlikleri ile temel İngilizce öğretimini gerçekleştirmekteyiz.

Senaryosunun, oyunculuğunun; çekimlerinin ve montajının öğrenciler tarafından yapıldığı “İngilizce Kısa film” yarışmaları ile pekiştirme sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz hem tiyatro hem de organizisyon becerileriyle pratik dil kullanma deneyimi ile anlamlı bir çalışmanın içinde yer alarak hayata hazır bireyler olmanın havasını solumaktadır.

Okulmuzda verilen ikinci yabancı dil Arapçadır. Temel düzeyde verilen bu eğitimin amacı günlük diyaloglar kurabilmek ve kadim değerler hazinesine ulaşmak adına ilk kapıyı aralamaktır.

 

AHLAKİ VE DİNİ EĞİTİM

Rol/model öğretmenler öncülüğünde tüm eğitim sürecini kapsayan Kur’an-ı Kerim Bilinci ve Bilgisi; Peygamber sevgisi ve ahlakı ile Siyer Bilgisi; hayatın nizamı anlamında İlmihal Bilgisi verilmektedir.

 

TYT ve AYT ÇALIŞMALARI

Yenidoğu Okulları'nda, derslerin işlenişi ve kazanım temelli uygulamalar; MEB sınav sistemine uygun şekilde, “mantık, muhakeme, analiz, sentez, yorumlama” becerisini geliştirmeye yönelik olarak kurgulanır ve uygulanır. Üniversiteye girişin anahtarı, nitelikli bir lise eğitiminden geçmektedir. Yenidoğu Okullarında öğrencimiz almış olduğu eğitim ile; ders konularını öğrenirken aynı zamanda hazırlanan içerikler ile sınav mantığını kavrayarak üniversite sınavlarına hazırlanır.

Ayrıca öğrencilerimizin kazanımlarını desteklemek üzere; ilave çalışmalar planlanmakta ve uygulanmaktadır. Sınav hazırlık grupları ile Ağustos ayı içinde Türkçe ve Matematik dersleri ağırlıklı olmak üzere başlayan çalışmalar; okulların açılması ile birlikte hafta içi 2 gün ve hafta sonu Cumartesi günleri şeklinde düzenli devam etmektedir. 12.sınıf öğrencilerimizin çalışmaları deneme sınavı ve test uygulamaları ile 6 gün şeklinde uygulanır. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmeyeceğinin bilinci ile hareket eden okulumuz, yarıyıl dönemi ve yaz dönemi kamp programları, yoğunlaştırılmış kamp haftaları ile de öğrencilerimize yeni fırsatlar sunmakta ve onları desteklemektedir.

TYT (Temel Yeterlilik Testi) çalışmaları ile başlayan uygulamalarımız AYT (Alan Yeterlilik Testi) çalışmaları ile yıl içinde düzenli şekilde devam eder. PDR (Psikolojik Danışman ve Rehberlik) servisimiz tarafından; sınava hazırlanan öğrencilerimize ve onları destekleyen ailelerine yönelik olarak, motive edici, yönlendirici, destekleyici çalışmalar bireysel olarak takip edilmektedir. BİÇAP (Bireysel Çalışma Programı) takibi ile soru çözümleri, çalışma düzenleri, başarı analizleri devamlı takip edilmekte ve öğrencimizin sınava hazır bulunuşluk seviyesinin en üst düzeyde olması hedeflenmektedir.

Sınav bir hayat değildir ancak hayatta belirli sınavlar vardır. Sınav başarısının hayat başarısı anlamına gelmediği de unutulmamalıdır. Hayatta başarının anahtarı; planlı, düzenli çalışmaktan geçer. Zamanı israf etmeden, amaçlı - planlı şekilde, neyi niçin yaptığımızın bilinci ile bir çalışma düzeni oluşturabilirsek başarı kaçınılmazdır. Ülkemizin geleceği, yarınımızın umudu olan tüm gençlerimize hayatında başarılar dileriz.

 

PROJE VE ARAŞTIRAMA ÇALIŞMALARI

9 ve 10 sınıflarda bilimsel bir bakış açısı geliştirmek için proje çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Uzman ve aday öğretmenlerimizin gözetiminde projelerin hazırlanması, deney ve raporlama kısmı tamamen öğrenci etkin olacak şekilde planlanır.

Bu bağlamda öncelikle bütün öğrencilerimize proje koordinatörü tarafından yerel ve uluslararası projeler hakkında genel bilgilendirme yapılır. Ardından bir projenin araştırma ve uygulama basamakları, literatür taramasının nasıl yapılacağıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilir. Tüm bunlar yapılarak akademik dürüstlüğün önemi ve bir projenin bilimsel dille yazılımı ve sunumu hakkında detaylı öğretim yapılarak çalışmalara başlanır.

Proje dışında kalan öğrenciler ise farklı disiplinlerden belirlenen konular üzerine grup halinde araştırma gelişim ödevleri yapar. Bunun için aday öğretmenlerin rehberliğinde literatür taraması yaparak araştırma ilke ve yöntemlerini uygulayarak çalışmalarını yürütürler.

Araştırma ve proje çalışmaları 9. Sınıftan başlayıp 11. Sınıfın ikinci dönemine kadar devam eder.

Proje ve araştırma çalışmalarında fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları kullanılarak deney ve gözlemler yapılmaktadır.

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Sınavlar: Uyguladığımız sınavlarda öğrenmenin seviyesini tespit etmek için açık uçlu, seçmeli, boşluk doldurma ve dersin yapısına göre hayatla ilişkili metin ve sorgulama temelli sorular sormaktayız. Sınavlarımız kelebek sitemiyle belli bir sistem dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Etüd: Öğrencilerimiz, yazılı sınavları öncesinde öğretmenlerinin belirlediği öğrenci ve konularda destek çalışmalarıyla sınavlara hazırlanır. Uzman öğretmenlerimizin kontrolünde aday öğretmenlerimizin aktif olduğu küçük gruplarla da öğrencilerimize farklılaştırılmış öğretim uygulanmaktadır.

 

DENEME VE KONU TARAMALAR

9 ve 10. Sınıflar için dönemde iki, toplamda 4 deneme sınavı uygulanır. Belli aralıklarla her branş konularını pekiştirmek için konu tarama sınavları uygular.

11. Sınıflarda ikinci dönemden itibaren YKS çalışmaları bağlamında hem konu anlatımı hem de deneme sınavları yapılmaktadır.

12. sınıflarda ise üniversiteye hazırlık için hem deneme ve hem de konu tarama sınavları uygulanmaktadır.

 

OFİS UYGULAMAMIZ

Öğrencilerimizin kendini keşfetme ve bilme yolculuğunda ailesi ve arkadaşlarıyla iletişimii üst seviyelere taşımak için danışman öğretmenlerimiz ve rehberlik psikolojik danışmanlık birimi birlikte hareket eder. Bu manadaki sürecin sağlıklı işleyebilmesi için ofis görüşmeleri yapılmaktadır. Burada danışman öğretmen öğrencisine daha iyi bir hizmet sunabilmek için profesyonel bir destek çalışmasının içine girmektedir. Haftalık değerlendirme ile bireysel veya grup çalışmalarının planlaması yapılır. Akademik, sosyal ve psikolojik gelişimi istendik yönde olamayan öğrenci tespiti yapılarak gerekli destek sürecinin yol haritası çizilir. Akademik, sosyal ve psikolojik yönden olumlu gelişim gösteren öğrencilere yönelik olarak da yeni ve kalıcı çalışmaların planlaması ve yönlendirmeleri için istişare edilir. Her bir öğrenci için bir yol haritası belirlenerek uygulama ve öğrencinin takibi yapılır.

 

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Yenidoğu Okulları; veli – öğrenci – öğretmen sac ayağını en etkin ve nitelikli biçimde uygulamayı ilke edinmiş bir kurumdur. Başta ödevlerin paylaşımı olmak üzere, deneme sınavları ve okul içi etkinliklerin velilerimizle paylaşımı web sitesi üzerinden gerçekleşmektedir. Aynı zamanda akıllı telefonlardan da pratik olarak giriş yapılan bilgilendirme sistemimizden velilerimiz öğrencimizle ilgili bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİMİZ

Kendini ve çevresini tanımayan bir insana yüklenen misyonun ileride yaratacağı hayal kırıklıklarının farkındayız. Nerede koşacağını, nasıl yürüyeceğini, ne zaman duracağını bilen bir neslin en önemli ihtiyacının kendini tanıması olduğuna inanıyoruz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik faaliyetleri; kurum olarak, eğitim süreçlerine bakışımızdaki en önemli bileşen olarak yer alır. Gençlerimizi tanıma ve onları kendileri ile tanıştırma yolunda okul içi gözlem, aile iletişimi ve gelişim dönemlerine uygun ölçme değerlendirme araçları ile toplanan veriler, deneyimli kadrolarca yorumlanarak eğitim süreçlerinin yol haritasını oluşturuyoruz.

Tanılama Süreçlerimiz

 • Tanılama süreçlerinin ardından faaliyetlerimizi, Psikolojik Danışmanlık uygulamaları ve Rehberlik uygulamaları olmak üzere iki koldan yürütüyoruz.

Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları ile;

 • Ruhsal gelişimim ve karakter gelişimim ne düzeyde?
 • İhtiyaçlarım nelerdir?
 • Kişilik özelliklerim nelerdir?
 • Kuvvetli ve zayıf yönlerim neler?
 • Hayat boyu problemleri nasıl çözebilirim?
 • Hangi yeteneklerim var, yeteneklerimi nasıl geliştiririm? sorularının cevabı aranır.

Lise PDR hizmetleri Kasım ayının sonuna kadar genel olarak tanıma sürecini tamamlar. Birimlerimiz gelişim sürecine sunulabilecek katkılar konusunda sistemli ve bilimsel bir veri bankası ile öğrencinin kişisel gelişimine katkı sağlar.

Yenidoğu Okullarında 9 ve 10. sınıflarda kişiliğin oluşum çalışmaları yapılırken, 11. ve 12. sınıflarda ise kariyer belirleme çalışmalarına ağırlık verilir.

Öğrencinin kimlik gelişimine katkı sağlayacak anne baba ile öğretmenleri için seminer çalışmalarını planlayarak uygulamaya geçer.

 

ÖĞRENCİ MECLİSİ ÇALIŞMALARI

Öğrenciler hayata atıldıklarında ciddi sorumluluklarla karşı karşıya kalacaklar. Bir ülkenin yönetimine aday olabilecek öğrencilerin bir provası niteliğinde okul meclisi çalışmalarında etkin görev alırlar. Tamamen demokratik yöntemlerle seçimlerin yapılmasıyla tercih edilen gruplar çalışmalarına başlar.

Öğrenci meclisin yaptığı çalışmalar;

 • İhtiyaçları tespit için bütün sınıflara anket uygular,
 • Sportif çalışmaları organize etmek,
 • Kültürel çalışmaları organize etmek;
 • Kitap okuma kampı yapmak,
 • Dergi çalışması yapmak,
 • Sürekli okuma etkinlikleri hayata geçirmek,
 • Özel gün ve gece organizasyonları yapmak,
 • Yardım organizasyonları (kitap, yiyecek ve giyecek kermesleri...vb.) organize etmek,
 • Okul dışı geziler yapmak,
 • Yazar buluşmaları yapmak,
 • Motivasyon çalışmaları yapmak,
 • Böylece öğrenciler ile yönetim arasında aktif olarak köprü vazifesi görüp okulun atmosferine katkılar sunar.

 

SPORTİF-SANATSAL ETKİNLİKLER

Akademik bilgi tabanlı derslerin dışında öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip bunları geliştirebilmesi için görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik dersleriyle kendilerini bulmaları için ortam hazırlıyoruz.

Alan öğretmenlerimizin uyguladığı test ve envanter sonuçlarına göre öğrencilerin bir alanda seçim yapıp o alanda kişisel gelişimini tamamlamasına fırsat sunuyoruz.

Öğrencilerimize sunduğumuz sanatsal ve bedensel gelişim alanları:

 • Müzikte; ney, bağlama, gitar, keman ve piyano,
 • Görsel sanatlarda; ebru, hat, yağlı boya ve karakalem,
 • Beden eğitiminde ise futbol, basketbol, yüzme, atletizm, masa tenisi, okçuluk gibi alt dallarında eğitim alırlar.