yenidoğu okulları> eğitim> akademik birimler> lise

LİSE

YENİDOĞU OKULLARI LİSE EĞİTİMİ

Lise yılları, karakter gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Ergenliğin o karmaşık dönemini atlatmış, karakter gelişimi için yeni ve özgün deneyimleri yaşamaya ihtiyaç duyan kimlik arayışındaki bir genç için Yenidoğu Okulları;

Çağın gereklerini kendi öz değer yargılarıyla harmanlayarak yaşadığı dünyaya katkı sağlamak adına önce kendini yönetebilen; sonra mensubu olduğu topluma örnek olup ona yön verebilen;  karşılaştığı sorunları çözme becerisi ve iradesi gösteren  “ehil ve emin” misyon sahibi,

Geniş kitlelere yüksek standartlarda potansiyelini en üst düzeyde ortaya koyan;  kendini, yaşadığı toplumu ve insanlığa azami fayda üretecek bir vizyon sahibi,

Tüketim yarışının alabildiğine hüküm sürdüğü modern dünyada;  sınırsız beklentilerin, hırsların, kimi zaman bir ego yarışına ve bir tabuya dönüşen projelerin savurduğu tertemiz yürekleri; dingin, etkin ve yetkin bir duruşla kuşatan, saran ve onlara gölge olan bir bilinçle sorumluluk sahibi,

Hayatının bütün süreçlerinde; düşünebilen, sistemli hale getiren ve doğru iletişim kurabilen bir gençlik için önemli kaynaklardan;

   -Sistemli bir şekilde beslenerek,

   -Öğrenmeyi öğrenen,

   -Potansiyelini keşfeden

insanlar olmalarını sağlayacak bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmayı ilke edinerek emin ve kararlı adımlarla “yeni neslin inşası”nda özgün bir duruşla faaliyetlerine devam etmektedir.

 

AKADEMİK

Yenidoğu Okulları Anadolu Lisesinde akademik çalışmaları haftada 44 ders saati üzerinden planlanıp yürütülmektedir. Eğitim süreci tam gün esaslı olup sabah 08.50 itibariyle eğitim başlar ve akşam 16.20 itibariyle tamamlanmış olur.

İyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak için;

Öğrenmenin hakkını engellememek adına vaktinde sınıfta hazır olmak,

Öğrenmenin kesintiye uğramaması için devam etme zorunluluğu,

Dikkatlerinin dağılmaması için cep telefonunun getirilmemesi,

Saygı temelli bir tutum geliştirmek için sınıf içi ve dışı arkadaş ilişkilerinde seviye,

Uyaran çeşitliliğini azaltarak odaklanmayı arttırmak için okul kıyafetleriyle gelmek, 

Sağlıklı bir öğrenmenin ve karakter gelişimi için okul içi disiplin süreçlerinin uyulmasını içinde barındıran “öğrenci hak ve sorumlulukları” çerçevesinde çalışmalar planlanarak uygulanır.

 

9, 10 VE 11. SINIFLARDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Haftada 44 saat üzerinde akademik süreçler yönetilir.

Çoktan seçmeli öğretim modelinden uzak, tamamen anlamaya ve hayatla ilişkilendirmeye odaklı, dersin ve konunun yapısına göre gezi ve gözlem süreçleri aktif olarak kullanılmaktadır. bütün derslerde kendini keşfetmeye ve hayatı tanımaya yönelik içerik ve uygulamalarla desteklenerek öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Ders ve konunun içeriğine göre fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları bilimsel bir zihinsel şemanın oluşması adına aktif olarak kullanılmaktadır.

Bütün derslerde pekiştirme ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmek için ödevler verilir. Portal üzerinden hem öğrenci ve hem de veli takip edebilecek şekilde sisteme eklenir. Bir hafta içinde hangi dersten hangi gün ödev verileceği ile ödevin kontrol edileceği gün veli ve öğrenciye duyurulur.

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

İyi bir yabancı dil eğitimi anadilini etkin bir şekilde vermekle başlanır. Onun için Türkçenin eğitimi 9. Sınıftan itibaren çok yönlü olarak verilmektedir. İyi bir Türkçe eğitimi verilirken iki yabancı dil öğretimini de vermekteyiz. Birinci yabancı dil “İngilizce” dir. Türk ve yabancı öğretmenler tarafından okuma, yazma ve konuşma etkinlikleri ile temel İngilizce öğretimini gerçekleştirmekteyiz.

Senaryosunu, oyunculuğunu, çekimlerini ve montajının öğrenciler tarafından yapılan “İngilizce kısa film” yarışmaları ile pekiştirme sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz hem tiyatro ve organizisyon becerileriyle pratik dil kullanma deneyimi ile anlamlı bir çalışmanın içinde olmaktadırlar.

İkinci yabancı dil olarak “Arapça” verilmektedir. Temel düzeyde verilen bu eğitimin amacı günlük diyaloglar kurabilmek ve kadim değerler hazinesine ulaşmak adına ilk kapıyı aralamaktır.

 

AHLAKİ VE DİNİ EĞİTİM

Rol/model öğretmenler öncülüğünde tüm eğitim sürecini kapsayan Kur’an-ı Kerim Bilinci ve Bilgisi; Peygamber sevgisi ve ahlakı ile Siyer Bilgisi; hayatın nizamı anlamında İlmihal Bilgisi verilmektedir.

 

TYT ve AYT ÇALIŞMALARI 

Yenidoğu Okulları'nda, derslerin işlenişi ve kazanım temelli uygulamalar; MEB sınav sistemine uygun şekilde, “mantık, muhakeme, analiz, sentez, yorumlama” becerisini geliştirmeye yönelik olarak kurgulanır ve uygulanır. Üniversiteye girişin anahtarı, nitelikli bir lise eğitiminden geçmektedir. Yenidoğu Okullarında öğrencimiz almış olduğu eğitim ile; ders konularını öğrenirken aynı zamanda hazırlanan içerikler ile sınav mantığını kavramakta ve sınava hazır şekilde yetişmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin kazanımlarını desteklemek üzere; ilave çalışmalar planlanmakta ve uygulanmaktadır.  Sınav hazırlık grupları ile Ağustos ayı içinde Türkçe ve Matematik dersleri ağırlıklı olmak üzere başlayan çalışmalar; okulların açılması ile birlikte hafta içi 2 gün ve hafta sonu Cumartesi günleri şeklinde düzenli devam etmektedir. 12.sınıf öğrencilerimizin çalışmaları deneme sınavı ve test uygulamaları ile 6 gün şeklinde uygulanır. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmeyeceğinin bilinci ile hareket eden okulumuz, yarıyıl dönemi ve yaz dönemi kamp programları, yoğunlaştırılmış kamp haftaları ile de öğrencilerimize yeni fırsatlar sunmakta ve onları desteklemektedir.

TYT (Temel Yeterlilik Testi) çalışmaları ile başlayan uygulamalarımız AYT (Alan Yeterlilik Testi) çalışmaları ile yıl içinde düzenli şekilde devam eder. PDR (Psikolojik Danışman ve Rehberlik) servisimiz tarafından; sınava hazırlanan öğrencilerimize ve onları destekleyen ailelerine yönelik olarak, motive edici, yönlendirici, destekleyici çalışmalar bire bir şekilde takip edilmektedir. BİÇAP (Bireysel Çalışma Programı) takibi ile soru çözümleri, çalışma düzenleri, başarı analizleri devamlı takip edilmekte ve öğrencimizin sınava hazır bulunuşluk seviyesinin en üst düzeyde olması hedeflenmektedir.

Sınav bir hayat değildir ancak hayatta belirli sınavlar vardır. Sınav başarısının hayat başarısı anlamına gelmediği de unutulmamalıdır. Hayatta başarının anahtarı; planlı, düzenli çalışmaktan geçer. Zamanı israf etmeden, amaçlı – planlı şekilde, neyi niçin yaptığımızın bilinci ile bir çalışma düzeni oluşturabilirsek başarı kaçınılmazdır. Ülkemizin geleceği, yarınımızın umudu olan tüm gençlerimize hayatında başarılar dileriz.

 

PROJE VE ARAŞTIRAMA ÇALIŞMALARI

9 ve 10 sınıflarda bilimsel bir bakış açısı geliştirmek için proje çalışmalarına ağırlık verilir. Uzman ve aday öğretmenlerimizin gözetiminde projelerin hazırlanması, deney ve raporlama kısmı tamamen öğrenci etkin olacak şekilde planlanır.

Bu bağlamda öncelikle bütün öğrencilerimize proje koordinatörü tarafından; Yerel ve uluslararası projeler hakkında genel bilgilendirme; bir projenin araştırma ve uygulama basamakları;  literatür taraması nasıl yapılır; akademik dürüstlüğüm önemi ve bir projenin bilimsel dille yazılımı ve sunumu hakkında geniş bilgilendirme yapılarak çalışmalara başlanır.

Proje dışında kalan diğer öğrenciler ise bütün disiplinlerden belirlenen konular üzerine gruplar oluşturularak araştırma ödevleri verilir. Bunun için literatür taraması yaparak araştırma ilke ve yöntemlerini uygulayarak aday öğretmenlerin rehberliğinde çalışmalarını yürütürler.

Araştırma ve proje çalışmaları 9. Sınıftan başlayıp 11. Sınıfın ikinci dönemine kadar devam eder.

Proje ve araştırma çalışmalarında fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları kullanılarak deney ve gözlemler yapılmaktadır. 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Sınavlar: Uygulanan sınavlar tek tip uygulamaktan ziyade öğrenmenin seviyesini tespit etmek için açık uçlu, seçmeli, boşluk doldurma ve metinden dersin yapısına göre hayatla ilişkili sorulardan oluşmaktadır. Bütün sınavlar karma şekilde uygulanarak hak ve adalete özellikle dikkat edilmektedir.

Etüd: Öğrencilerimiz, yazılı sınavları öncesinde öğretmenlerinin belirlediği öğrenci ve konularda destek çalışmalarını yönetilir. Uzman öğretmenlerimizin kontrolünde aday öğretmenlerimizin aktif olduğu küçük gruplarla da bu destek süreci sağlanmaktadır.

 

DENEME VE KONU TARAMALAR

9 ve 10 sınıflarda her dönem iki adet olmak üzere 4 tane toplu deneme sınavı uygulanır. Her branş konularını pekiştirmek adına konu tarama sınavlarını uygular.

11. sınıflarda ikinci denemden itibaren YKS deneme uygulamaları artarak devam eder.

12. sınıflarda ise üniversiteye hazırlık için hem deneme ve hem de konu tarama sınavları uygulanmaktadır.

 

OFİS UYGULAMAMIZ

Lise öğrencisi artık kendini keşfetme yolunda daha bağımsız hareket etme eğilimindedir. Özellikle ailesi ile diyalogları daha sınırlıdır. Daha sır ve gizem odaklı olabilmekte. Kendini ancak arkadaşlarına ya da olumlu katkı sağlayacağına inandığı ve güvendiği danışman öğretmenlerinin desteğine açık olabilmektedir.

Bu gerçeklikten hareketle Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi ile haftalık ofis görüşmeleri planlanmıştır. Burada danışman öğretmen öğrencisine daha iyi bir hizmet sunabilmek için profesyonel bir destek çalışmasının içine girmektedir. Haftalık değerlendirme ile bireysel veya grup çalışmalarının planlaması yapılır. Akademik, sosyal ve psikolojik gelişimi istendik yönde olamayan öğrenci tespiti yapılarak gerekli destek süreci planlanır. Akademik, sosyal ve psikolojik yönden olumlu gelişim seyreden öğrencilere yönelik olarak da yeni ve kalıcı çalışmaların planlama ve yönlendirmeleri için istişare edilir. Her bir öğrenci için bir yol haritası belirlenerek uygulama ve takibi yapılır.

İhtiyaç durumunda okul idaresi ve ilgili branş öğretmenleri görüşmeye dahil edilir.  

 

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Yenidoğu Okulları; veli – öğrenci – öğretmen sacayağını en etkin ve nitelikli biçimde uygulamayı prensip etmiş bir kurumdur. Başta ödevlerin paylaşımı olmak üzere, deneme sınavları ve okul içi etkinliklerin velilerimizle paylaşımı web sitesi üzerinden gerçekleşmektedir. Aynı zamanda akıllı telefonlardan da pratik olarak giriş yapılan bilgilendirme sistemimizden velilerimiz öğrencimizle ilgili gelişmelere hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİMİZ

Kendini ve çevresini tanımayan bir insana yüklenen misyonun ileride yaratacağı hayal kırıklıklarının farkındayız. Nerede koşacağını, nasıl yürüyeceğini, ne zaman duracağını bilen bir neslin en önemli ihtiyacının kendini tanıması olduğuna inanıyoruz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik faaliyetleri; kurum olarak, eğitim süreçlerine bakışımızdaki en önemli bileşen olarak yer alır. Gençlerimizi tanıma ve onları kendileri ile tanıştırma yolunda okul içi gözlem, aile iletişimi ve gelişim dönemlerine uygun ölçme değerlendirme araçları ile toplanan verileri, deneyimli kadrolarca yorumlayarak eğitim süreçlerinin yol haritasını oluşturuyoruz.

Tanılama Süreçlerimiz

  - Tanılama süreçlerinin ardından faaliyetlerimizi, Psikolojik Danışmanlık uygulamaları ve Rehberlik uygulamaları olmak üzere iki koldan yürütüyoruz. 

Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları İle;

  - Ruhsal gelişimim ve karakter gelişimim ne düzeyde?

  - İhtiyaçlarım nelerdir?

  - Kişilik özelliklerim nelerdir?

  - Kuvvetli ve zayıf yönlerim neler?

  - Hayat boyu problemleri nasıl çözebilirim?

  - Hangi yeteneklerim var, yeteneklerimi nasıl geliştiririm? sorularının cevabı aranır.

Lise PDR hizmetleri Kasım ayının sonuna kadar genel olarak tanıma sürecini tamamlar. Öğrencinin gelişim sürecine verilebilecek katkılar konusunda sistemli ve bilimsel bir veri bankası ile kişisel gelişimine katkı sağlar.

9 ve 10 sınıflarda kişiliğin oluşumunda katkı çalışmaları yapılırken, 11. ve 12. Sınıflarda ise kariyer belirleme çalışmalarına ağırlık verilir.

Öğrencinin kimlik gelişimine katkı sağlayacak anne baba ile öğretmenleri için seminer çalışmalarını planlayarak uygulamaya geçer.

 

ÖĞRENCİ MECLİSİ ÇALIŞMALARI

Öğrenciler hayata atıldıklarında ciddi sorumluluklarla karşı karşıya kalacaklar. Bir ülkenin yönetimine aday olabilecek öğrencilerin bir provası niteliğinde okul meclisi çalışmalarında etkin görev alırlar. Tamamen demokratik yöntemlerle seçimlerin yapılmasıyla tercih edilen gruplar çalışmalarına başlar.

Kısaca Öğrenci meclisin yaptığı çalışmaları;

İhtiyaçları tespit için bütün sınıflara anket uygular,

Sportif çalışmaları organize eder,

Kültürel çalışmaları organize eder;

Kitap okuma kampı,

Dergi çalışması,

Sürekli okuma çalışması,

Özel gün ve gece organizasyonları yapmak,

Yardım organizasyonları (kitap, yiyecek ve giyecek kermesleri..vb),

Okul dışı geziler,

Yazar buluşmaları,

Motivasyon çalışmaları,

Öğrenciler ile yönetim arasında aktif rol oynar.

 

SPORTİF-SANATSAL ETKİNLİKLER

Öğrencimiz hem kendini tanıması, hem yeni bir iletişim dili keşfetmesi hem de sağlıklı bir beden gelişimi için görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik dersleriyle yeteneklerinin keşfi ve geliştirmesiyle birlikte genel bilgi sahibi olması yönünde bu birimleri etkin olarak kullanır.

Her üç alanla ilgili seçimler öğretmenlerinin uyguladıkları test ve envanterle olmaktadır. Bütün öğrencilerimiz her üç alanın her birinden en az bir tanesinde kişisel gelişim sağlamaktadırlar.

Müzikte; ney, bağlama, gitar, keman ve piyano

Görsel sanatlarda; ebru, hat, yağlı boya ve karakalem,

Beden eğitiminde ise futbol, basketbol, yüzme, atletizm, masa tenisi, okçuluk gibi alt dallarında eğitim alırlar.

BİZE
ULAŞIN