yenidoğu okulları> eğitim> eğitim felsefesi> bilişim teknolojileri

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Her geçen gün değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, 21. Yüzyılın niteliklerini edinmiş, kendini yenileyebilen, teknolojiyi “amaç” değil “araç” olarak kullanma bilincinde olan bireyler yetiştirmek Yenidoğu Okulları olarak en büyük amacımızdır.

Bilişim teknolojileri dersi uygulandığı tüm seviyelerde, öğrenci merkezli bir yaklaşımı ele almaktadır. Okulumuzda kodlama eğitimlerimiz önce bilgisayarsız kodlama etkinlikleriyle başlamakta, daha sonra bilgisayarlarla ve öğrencilerimizin ilgilerine göre yazılım ve robotik çalışmalarıyla devam etmektedir. Tüm bu çalışmalar sırasında öğrencilerimiz “maker” mantığıyla çalışmalar yaparlar. Bilgisayarsız kodlama etkinlikleri ve robotik çalışmalarımız Maker Atölyelerinde, bilgi-iletişim teknolojileri ve yazılım geliştirme derslerimiz bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin diğer disiplinlerdeki öğrenmeleri, kreatif ürünlere dönüştürmeleri ve kodlamayı öğrenirken “zihinsel kodlanma”ya karşı uyanık olmaları için bilişim teknolojileri alanında hedeflerimiz;

 • Problem çözme sürecinde bir problemin birçok çözümü olabileceğini gösterme,
 • “Yaparak – yaşayarak” öğrenmek ve günlük hayat problemlerine kolay ve pratik çözümler üretmelerini sağlama,
 • Zihinsel esneklik ve çok yönlü düşünme becerisi kazandırma,
 • Kreatif ürünler ortaya koyarak icat ve buluş yeteneklerini geliştirme,
 • Ülke geleceğinin nitelikli inşasına katkıda bulunan bireyler yetiştirme,
 • Bilgi Teknolojilerini ve araçlarını tanıyıp etkili ve verimli kullanabilme,
 • Doğru, güvenilir bilgi ve içeriğe hızlı ulaşıp yorumlayabilme,
 • Çevrimiçi ürün oluşturabilme ve paylaşmanın yöntem ve etiğini öğrenme,
 • Dijital etik, dijital güvenlik, dijital hukuk ve dijital haklar ve sorumluluklar konularında bilinç kazanarak iyi bir dijital vatandaş olabilme,
 • Analitik düşünme ve eleştirel düşünme becerilerinin kazandırma,
 • Sosyal sorumluluk bilincini kazanarak bilgisayar bilimlerini insanlara ve kendilerine faydalı amaçlar için kullanabilme,
 • Ana dil ve yabancı dile ilave olarak “makinelerin dilini” öğrenerek; algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerini geliştirebilme,
 • Her hatanın bir öğrenme fırsatı olduğu bilincini kazandırabilme,
 • Ezberleyen düşünme yapısından çıkarma,
 • Süreç ve sonuç odaklı çalışma becerisi kazandırma
 • İş birliği ve takım çalışması konusunda yetkinlik kazandırma,
 • Farklı disiplinler ile iş birliği içerisinde çalışmalarda ve STEM uygulamalarında bilişimsel bilgilerini kullanmalarını, sanatsal faaliyetlerle bilişim çalışmalarını entegre ederek STEAM anlayışıyla çalışmayı öğrenmelerini sağlama,
 • Kodlama dersleriyle öğrencilerin; bir problemin çözümünü bilgisayarın gerçekleştireceği şekilde oluşturmalarını sağlayan “Bilişimsel Düşünme Becerisi”ni kazandırma,
 • Öğrencilerimizin erken yaşta alacakları kodlama eğitimi ile kazandıkları analiz etme, algoritmik düşünme ve problem çözme becerileri sayesinde birçok farklı alanda karşılaştıkları sorunlar karşısında daha sorgulayıcı ve üretici bireyler olmalarını sağlamaktır.