yenidoğu okulları> eğitim> akademik birimler> ilkokul

İLKOKUL

Yenidoğu Okullarımızda Uygulamalarımızın temel amacı; öğrencilerimizi milli ve manevi kazanımlarla donanmış, akademik, sosyal, duygusal ve sanatsal yönü gelişmiş nesiller olarak yetiştirmektir.

Çocuklarımızın yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulanan okulumuzda belirli ilkeler temelinde ilkokul eğitimi yürütülür. Bunlar;

Sevgi Temelli Disiplin Anlayışı: Okulumuzda her bir öğrenci saygın bir bireydir. Öğrenci ile ilgili davranışlar, iletişim şekilleri, uyulması gerekli olan kurallar sadece öğrenciyi değil, okulumuz bünyesindeki tüm personeli ilgilendirir ve çalışmalar bu doğrultuda yürütülür. İlkokulda temel yaklaşımımız çocuklarımızın okulu, okumayı sevmesi ve aile zorlaması ile değil, kendi arzusu ile severek isteyerek okula gelmesidir.

Yerinde ve Zamanında Eğitim: İlkokul öğrencilerinde her bir sınıfın belirli bir müfredatı, kazanımları mevcuttur. Bu kazanımlar sınıf seviyelerine göre eğitim öğretim yılının sonuna kadar öğrenciye kazandırılır. İlkokulda yaş seviyesinin üstünde kısa zamanda çok bilgi vermek, bir üst sınıfın kazanımlarını alt sınıflarda kazandırmak gibi bir yanlış yaklaşım ile asla hareket edilmez.

Hayat Merkezli Çalışmalar: Yenidoğu Okulları’nda eğitim sadece akademik temelli olarak uygulanmaz. Okul, çocuklarımız için bir yaşam alanı olarak planlanmıştır. İlkokul öğrencilerimiz masal, drama, mutfak sanatları, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri ile hem eğlenip hem öğrenirken; farkında olmadan da sosyalleşme süreçlerini geliştirir, ahlaki donanımlarını güçlendirirler.

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Yenidoğu Okulları’nda akademik çalışmalar belirli başlıklar altında yürütülür.

Dil Eğitiminde birinci hedefimiz güzel Türkçemizi, en iyi şekilde kullanabilme yetisini öğrencilerimize kazandırabilmektir. Yenidoğu Okulları yabancı dil öğrenmenin birinci şartının da; kendi anadilimizi en iyi şekilde öğrenmekten geçtiğine inanır. Okuma sevgisi ve heyecanı ile dolu, kelime hazinesi gelişmiş, sözlü ve yazılı ifade becerisi güçlü nesiller yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Birinci sınıfta öncelikli olarak okuma, okuduğunu anlatma – ifade edebilme ve yazı çalışmalarına öncelik verilir ancak kısa zamanda okuma ve yazma faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik baskılayıcı bir yaklaşım ile hareket edilmez.

Çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun olarak güzel Türkçemizin çeşitli yazım türlerine uygun olarak; masal, şiir, hikaye, dilekçe, deneme, tanıtım yazıları, fabl, dilekçe örnekleri vb. şekilde çalışmalar gerçekleştirilir. Öğrencilerin kendi üretmiş olduğu bu eserler, eğitim öğretim yılının sonunda kitap haline getirilir. Öğrenciler hem öğrenir, hem üretir hem de bir ürün ortaya koyabilmenin mutluluğunu yaşar.

Matematik derslerinde somutlaştırarak, oyunla öğretim yaklaşımı uygulanır. İlkokul seviyesinde üretilmiş “montessori materyalleri” ile çocuklarımız için matematik neşeli-zevkli bir ders durumundadır. Fen Bilimleri dersi ise; “bilim atölyesi” çalışmaları ve “eğlenceli deneyler” ile çocuklarımızın geleceğine ışık tutmakta, onların bilimsellik yönlerini geliştirmektedir.

Yabancı Dil Eğitimi: Yerli ve yabancı dil öğretmenlerimiz ile İngilizce eğitimimiz anasınıfında başlamakta ve kademeli şekilde devam etmektedir. Her bir sınıfımızda İngilizce derslerimiz iki farklı öğretmen tarafından takip edilmekte, teoride öğrenilen bilgiler yabancı öğretmen ile “speaking club” şeklinde pekiştirilmektedir.

Kur’an Eğitimi-Din Öğretimi:  İlkokulumuzda sınıflar arasında farklılıklar olmakla birlikte Kur’an Algısı ve Önemi, İlmihal, Siyer-i Nebi ve Kur’an Öğretimi şeklinde uygulamalar gerçekleştirilir. Kur’an Eğitiminde ezberci bir yaklaşımdan uzak, şuur kazandırıcı, neyi niçin öğreniyoruz sorusuna zihinlerin cevap bulmasını sağlayıcı Kur’an Algısı çalışmalarının ayrı bir önemi vardır.

Ödev Uygulamaları: “Yenidoğu Okulları’nda İlkokul çok değil, az ve öz ödev vermek esastır.” Temel duruşumuz dersin derste öğrenilmesi şeklindedir. Evdeki çalışmalar ise kısa bir tekrar ve pekiştirme amaçlı olarak yapılır. Eğitim öğretim yılının başında ders programları ile birlikte, her derse özel ödev ve kontrol günleri belirlenir ve yıl boyunca da ödev işlemleri bu çizelge üzerinden takip edilir. Haftanın bir günü ödev verilmez, bugün aile meclisi günü olarak belirlenir ve aileler bilgilendirilir.

 

HAYAT ATÖLYELERİ

Yenidoğu Okulları’nda İlkokul öğrenci merkeze çekilerek, öğrencinin gelişim seyrini destekleyici atölyeler oluşturulmuştur.  Bu atölyelerde çocuklarımız paylaşma, yardımlaşma, saygı duyabilme, hoşgörülü olabilme, üretme gibi hayatın her alanında gerekli olan sosyalleşmeye yönelik kazanımlar elde ederken; aynı zamanda bireysel ilgi ve yeteneklerini de geliştirme fırsatı bulur. İlkokulda her sınıf seviyesinde yer alan atölyelerimiz; 

Masal Atölyesi

Drama Atölyesi

Mutfak Atölyesi

Bilim Atölyesi

Düşünme Becerileri Atölyesi şeklindedir.

 

SANAT VE SPORTİF FAALİYETLER

Sanat Eğitimi ile ilgili olarak öğrencilere kazandırmak istediğimiz temel husus sanatsal bir bakış açısına sahip olmaları, estetik yönlerinin güçlü olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda ilkokulun her kademesinde görsel sanatlar ve müzik atölyesi çalışmaları 1. sınıflardan itibaren başlamakta ve çocuklarımıza bu temel bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır. 4. sınıftan itibaren sanat eğitiminde branşlaşmaya gidilmekte ve çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre eğitim almaları sağlanmaktadır.

Görsel Sanatlar Atölyesi Çalışmaları: Yağlı Boya, Hat, Ebru, Karakalem, Üç boyutlu çalışmalar ve karikatür çalışmaları

Müzik Atölyesi Çalışmaları:  Bağlama, Ney, Gitar, Keman ve Piyano çalışmaları şeklinde devam etmektedir.

Beden Eğitimi çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar okulumuz kapalı ve açık spor salonlarında gerçekleştirilmektedir. Her bir sınıf seviyesinde; futbol, basketbol, voleybol şeklinde sportif çalışmalar yürütülmekte, aynı zamanda beden gelişimi, sporun faydaları, obezite ile mücadele tarzı ayrıntılı çalışmalar yürütülmektedir. “Yenidoğu Okulları’da sınav kadar, şınav da önemlidir.” bakış açımız ile ilkokulumuzun her bir kademesinde her öğrencimizin gelişim seyri düzenli olarak takip edilmektedir.

 

VELİ BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Yenidoğu Okulları’nda veli öğretmen iletişimi, ödev takibi, okul içi faaliyetlerin paylaşımı süreçleri web sitemiz üzerinden gerçekleştirilir. İlkokulda öğrencinin gelişim seyri ile ilgili süreçler; ilgili sınıf öğretmenimiz tarafından takip edilerek, ayrıntılı bilgilendirici çalışmalar yapılır.

Ayrıca planlanan veli görüşmeleri ile de; branş öğretmenleri ile bire bir görüşmeler şeklinde bilgilendirici çalışmalar yapılmaktadır. Planlamaların dışında; veli iletişim uzmanlarımız üzerinden randevu talep edilerek öğrencinin gelişim süreci ile ilgili bilgi almak imkanı da mevcuttur.