yenidoğu okulları> hayat atölyesi

HAYAT ATÖLYESİ

Hayatla ilişkilendirilmeyen, uygulamadan yoksun bir bilgi aktarımı ve bunun sonucu olan hayat ile eğitim arasındaki bağın kopması en büyük sorunlardan birisidir.  Öğrencinin hayatında gerçek bir yer tutmayan ya da nasıl yer tutacağı gösterilmeyen bilgiler, öğrenciyi gerçek anlamda inşa etmekten, donanımlı bir insan haline getirmekten uzak düşmektedir. Bu farkındalıkla, Hayat Atölyelerini Bütünsel Eğitim Sistemimizin önemli bir bileşeni olarak belirleyerek uygulamaya koyduk.

Hayat Atölyelerimizin içeriklerini; kültürel kod ve değerlerimizi pekiştirecek, ortak yaşama bilincini kazandıracak, ahlaklı bir toplum olma ülküsünü önceleyen yaklaşımla tanzim ediyoruz. Hayat Atölyelerimiz ile temel amaçlarımız şu şekilde sıralanabilir: 

- “Hayata hazırlık” anlayışıyla yürütülen eğitim faaliyetlerinin kişiyi hayatın gerisinde bırakan sınırlılıklarını ortadan kaldırıp eğitim sürecini hayatın kendisi yapmak.

- Öğrencimizi muğlak bir gelecekteki hayata hazırlamak yerine, onun hali hazırda yaşamakta olduğu hayatın inceliklerini fark etmesine ve zorluklarıyla baş etmesine destek olmak.

- Öğrencilerimizin, eğitim hayatlarında gördükleri ile profesyonel (meslekî) hayatlarında karşılaşacakları durumlar arasındaki mesafeyi kapatmasına yardımcı olmak.

- Onların, yetişkin hayatlarında kullanmak üzere bellek oluşturmasına katkı sağlamak.

- Yenidoğu’nun temel felsefesine uygun şekilde, öğrencilerimizin öğrenim süreleri boyunca fiziksel, duygusal, bilişsel olarak her yönden dengeli ve disiplinli bir şekilde gelişmelerini, çevrelerine karşı duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve hayatın içinde aktif rol almalarını teşvik etmek.