yenidoğu okulları> eğitim> eğitsel faaliyetler

EĞİTSEL FAALİYETLER

Öğrencinin bugün ve bir yetişkin olduğunda yarın; kendisiyle baş başa kalabileceği zamanlara ihtiyaç duyacağını iyi biliyoruz. Görsel Sanatlar ve Müzik eğitimine bu pencereden bakıyor, gündelik koşuşturmanın içinde bir parça durup dinle(n)meye imkan sağlamasını amaçlıyoruz. Öte yandan çocuğun içindeki başarı potansiyelinin ortaya çıkmasına, kendine ve çevresine faydalı birey olmasına yardımcı oluyoruz.

Sporu; enerjinin yönlendirildiği, bedenin eğitildiği bir alan olmanın yanı sıra; evrensel spor dili ve kültürünün de kazanıldığı bir alan olarak görüyoruz. Kültürel ve entelektüel gelişimle medeniyetimizin kodlarını öğrencilerimize aktarırken, kadim geleneklerimize sahip çıkan nesiller yetiştirme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz…