yenidoğu okulları> eğitim> eğitim felsefesi> ana dil eğitimi

ANA DİL EĞİTİMİ

Dil; insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli unsurdur. Dil; aynı zamanda nesiller arası kültürel mirası, tarihi değerleri aktarır. Bir insanın kelime haznesi ne kadar fazla olursa düşüncelerini ifade etme, olayları yorumlama gücü gelişir.

Yenidoğu Okullarında ana dil eğitimi ana sınıfından başlamak üzere, lise sonuna kadar eğitimimizin en önemli parçasıdır. Drama çalışmaları, masal, hikaye, kompozisyon vb. kütüphane merkezli okumalar ve kitap kültürüne yönelik özel çalışmalar ile çocuklarımızı ana dil eğitimi yönünden destekliyor ve kendini en doğru şekilde ifade edebilecek nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz.