YENİDOĞU OKULLARI > HABERLER-DUYURULAR > Yenidoğu Öğrencileri İklim Değişikliği Sorununda Değişimin Öncüsü Olmaya Kararlı

HABERLER - DUYURULAR

Yenidoğu Öğrencileri İklim Değişikliği Sorununda Değişimin Öncüsü Olmaya Kararlı

03 Mart 2020

İklim değişikliği, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından “21. yüzyıldaki en büyük sağlık tehdidi” olarak tanımlanıyor ve bu yönüyle de geleceğimizi, dolayısıyla da yeni nesiller ilgilendiren konuların başında geliyor. BM Çevre Programı, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun 2018'de rekor seviyeye ulaşmasının ardından, sıcaklıkların 21. yüzyılda çok belirgin bir şekilde artabileceği ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak küresel iklim değişikliğinin "yıkıcı" etkilere sebep olabileceği uyarısında bulundu. Bir türlü durdurulamayan orman yangınları, eriyen dev buzul kütleleri ve sel felaketleri küresel iklim değişikliğinin gözlemlenen sonuçlarından yalnızca birkaçı. Bu konuda yapılabileceklerin konuşulması ve bir an önce harekete geçilmesi için yeryüzünü bize verilmiş bir emanet gören ve önemseyen herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizler de Yenidoğu Okulları olarak Dünya İklimi Simülasyonu (World Climate Change Simulation) etkinliğiyle bu konuda üzerimize düşeni yapmak ve çocuklarımızı bilinçlendirmek üzere yola çıktık.

İlk olarak ekim ayında Bahçeşehir, Başakşehir ve Sancaktepe kampüslerimizde düzenlenen Dünya İklimi Simülasyonu’nda, önceden belirlenen ve konu hakkında araştırma yaparak hazırlanan ortaokul öğrencilerimiz, BM Dünya İklim Zirvesi’nin bir benzerini canlandırdılar. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Ülkeleri, Diğer Gelişmiş Ülkeler, Çin, Hindistan ve Diğer Gelişmekte Olan Ülkeler şeklinde altı gruba ayrılan öğrencilerimiz, önlem alınmadığı takdirde 2100 yılında dünya genelinde 4,5 derece artacak olan sıcaklığı 2 derecenin altına indirebilmek için önerilerini sundular. Daha sonra bu etkinliği bir adım ileriye taşıyarak her kampüsten belirlenen temsilci öğrencilerle 18 Şubat Salı günü Başakşehir Kampüsü’müzde Dünya İklim Zirvesi Simülasyonu’nu daha geniş katılımla tekrar yaptık. Bu kez, Gelişmiş Ülkeler, Gelişmekte Olan A Grubu Ülkeler ve Gelişmekte Olan B Grubu Ülkeler şeklinde üç gruba ayrılan katılımcılar, dört saat süren bu oturumda, küresel iklim değişikliğinin beraberinde getireceği sorunları ve bu sorunlara karşı alınması gereken önlemleri tartıştılar. Bu oturumda katılımcılardan ayrıca, iklim değişikliğini önlemek adına okullarında uygulayabilecekleri somut değişiklikleri belirlemeleri istendi. Öğrencilerimizden, yemekhanelerdeki plastik kap kullanımına son vermek, okuldaki elektrik kullanımını azaltmak ve plastik kaplardaki sular yerine okula su arıtma sistemi kurmak gibi çeşitli öneriler geldi. Öğrencilerimiz, önümüzdeki haftalarda taahhütlerini okul yöneticileriyle paylaşacak ve taahhütlerini gerçekleştirmeye yönelik adımlar atacaklar. Taahhütlerin ne kadar gerçekleştirilebildiğini gözlemlemek amacıyla kampüslerden seçilen temsilciler diğer kampüsleri denetleyecek ve elde edilen sonuçlar değerlendirilecek. Sonraki süreçte öğrencilerimiz, başka okullara giderek hem küresel iklim değişikliğinin etkilerini hem de iklim değişikliğini önlemeye yönelik Yenidoğu Okullarında yapılanları anlatmayı planlamaktadır.

Yenidoğu Okulları olarak, iyi bir eğitimin, geleceği ön görebilecek şekilde yapılandırılması gerektiğine inanıyoruz ve bu inançtan yola çıkarak, tüm dünyanın geleceğini şekillendirecek küresel iklim değişikliği hakkında öğrencilerimizin her türlü çabasını destekliyoruz. Bu etkinlik sayesinde, eğitimin hayata hazırlık için geçirilen bir dönem değil, bizzat hayatın kendisi olması hedefimizde önemli bir adımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenleriyle işbirliği içinde ve onların yardımlarıyla, düşündüklerini ve öğrendiklerini uygulayarak değişimin öncüsü olma yolunda hızla ilerliyorlar.

BİZE
ULAŞIN