YENİDOĞU OKULLARI > HABERLER-DUYURULAR > Seminer | Finansal Okuryazarlık

HABERLER - DUYURULAR

Seminer | Finansal Okuryazarlık

20 Şubat 2019

Yenidoğu Okulları Lise Öğrencilerimize Yönelik Para Yönetimi Semineri

Habitat Derneği tarafından yürütülen “Paramı Yönetebiliyorum “ projesi nedir?

Gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefleyen "Paramı Yönetebiliyorum" projesi, Türkiye'de ilk kez finansal bilinç alanında kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirdi. Proje T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği, Visa Europe Türkiye ve üye bankalarının katılımıyla geliştirilerek, 2009 yılının Aralık ayında hayata geçirildi. Türkiye'de ilk kez finansal okuryazarlık konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektörün bir araya geldiği "Paramı Yönetebiliyorum" projesi, Türkiye'de 15 - 30 yaş arası gençler için, kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlamaktadır.

Bütçeleme ve finansal yönetim üzerine geliştirilen eğitim müfredatı, genç eğitmenler tarafından toplam 81 ilde, akran eğitimi modeli ile verilen eğitimlerle yaygınlaştırılmaktadır.

 

Bu Proje ile Ne Hedeflenmektedir?

"Paramı Yönetebiliyorum" projesi ile gençlere paralarını yönetmeyi öğreterek; sağlıklı bir finansal gelecek oluşturmaları ve böylece sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

 

Seminerde ne gibi konulara değinilmektedir?

• Bütçe yapmanın yararlarını, kişisel bütçe / aile bütçesi temel kavramlarını tanıtmak,

• Tüketim, gelir, tasarruf, birikim, borç gibi temel kavramları tanımlamak,

• Gelirleri de dikkate alarak bir ödeme planının nasıl yapılabileceğini anlatmak,

• Tasarruf ve para biriktirmenin yararları ve birikim planlaması kavramlarını geliştirmek,

• Borç ödeme planı yapma zorunluluğunu ve nasıl yapılabileceğini anlatmak,

• Ekonomide tasarrufların işlevini ve finans sektörünün işleyişini tanıtmak,

• Finans sistemini ve kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yasal düzenlemelere giriş,

• Kişisel finansal davranışta ilkelerin tartışılması: akılcılık, dürüstlük, saydamlık.

BİZE
ULAŞIN