bahçeşehir kampüsü> hayat atölyesi> dramasal atölyesi

DRAMASAL ATÖLYESİ

Kendini ifade etme biçimi olan dramanın; beden dilini kullanmaya, fikren ve bedenen esnek olmaya özendiren yapısına yaslanarak akıcı ve özgüvenle konuşmaya teşvik ediyor, “eleştirel düşünme, ekip çalışmasıyla kolektif bilinç kazanma, problem çözme, zaman kullanımı, hızlı düşünme, çabuk karar alma, kararlarını uygulama” gibi hayati becerilerin gelişiminde dramadan faydalanıyoruz.

BİZE
ULAŞIN